UE

stopka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu „założenie w 2017 r. na  terenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług barmańskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług barmańskich