Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. Rozwój firmy SoClose Events poprzez stworzenie innowacyjnych na obszarze LGD usług,

mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu sprzętów budowanych poprzez zakup szalunków budowlanych oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”

#DOZOBACZENIANATWOIMWESELU
Adam Pytelewski

Skontaktuj się z naszym organizatorem imprez bądź menadżerem

Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy Ci zaplanować wszystkie szczegóły.

Adam
telefon +48 605 285 849
info@soclose.com.pl